ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο αποτελείται από 21 ομάδες απαντήσεων. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά κάθε απάντηση και επιλέξτε εκείνη που περιγράφει καλύτερα πως αισθάνεστε τις τελευταίες δύο εβδομάδες έως και σήμερα. Για κάθε ομάδα μπορείτε να επιλέξετε μόνο μια απάντηση. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις.

Για να είναι ακριβές το αποτέλεσμα του ερωτηματολογίου είναι απαραίτητο να επιλέξετε μια δήλωση από κάθε ομάδα απαντήσεων.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.