Ψυχοθεραπεία εφήβων

Η ψυχοθεραπεία εφήβων αφορά άτομα ηλικίας από 12-20 ετών, νέους δηλαδή που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές δυσκολίες ή καποία ψυχική διαταραχή. Σε αυτές τις ηλικίες, η συμπτωματολογία διαφοροποιείται από τους ενήλικες όπως επίσης και οι τεχνικές αντιμετώπισης. Η εφήβεια είναι μια περίοδος με έντονες ψυχοσυναισθηματικές και βιολογικές αλλάγες. Ο έφηβος καλέιται να ανταπεξέλθει σε σε μεγάλες κοινωνικές πιέσεις, που σχετίζονται με την ενηλικίωση, την επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης,

Ψυχοθεραπεία εφήβων - Ψυχολόγος Ευφροσύνη Αναγνωστοπούλου Αθήνα, Παλλήνη

την καλή απόδοση στις σχολικές τους υποχρεώσεις και τη μετάβασή τους σε έναν ενήλικο, "ώριμο" τρόπο σκέψης. Παράλληλα όμως αίσθάνονται και αδύναμια να ανταπεξέλθουν στις παραπάνω αλλαγές και αυτό δημιούργει εσωτερικές συγκρούσεις με απότελεσμα να βιώνουν ένα συναίσθημα ματαιώσης και μη κατανόησης.

Επίσης η εφηβεία είναι μια περίοδος έναρξης αρκετών διαταραχών και αυτό την κάνει ταυτόχρονα και την καλύτερη περιίοδο για την έναρξη της ψυχοθεραπείας. Στην ψυχοθεραπεία εφήβων, οι προγνώσεις είναι πάντα αισιόδοξες όταν κάποια διαταραχή αρχίζει να παρακολουθείται και στην συνεχεια να θεραπεύεται από την εφηβεία.

Η θεραπευτική σχέση με έναν έφηβο παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και διαφοροποιείται σε σχέση με τους ενήλικες. Ο θεραπευτής που ανήκει στον κόσμο των «μεγάλων», με τον οποίο ο έφηβος αντιτίθεται, αλλά και έχει μεγάλη ανάγκη για να νιώσει ασφαλής, έτσι ο θεραπευτής εγκαταλείπει τον αυστηρό και ουδέτερο ρόλο του, προκειμένου να δημιουργήθει μια σχέση εμπιστοσύνης.