Ερωτηματολόγιο διάθεσης

Μετρήστε με αυτό το ερωτηματολόγιο διάθεσης, αν η διάθεσή σας βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα με απόλυτη ανωνυμία.

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο διάθεσης προσφέρει πολλές και σημαντικές πληροφορίες για διάθεση σας. Πάραυτα αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της αξιολόγησής σας.

Το παρόν ερωτηματολόγιο διάθεσης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί:

  • να αντικαταστήσει την εμπεριστατωμένη ερμηνεία που θα έδινε ένας ειδικός ύστερα από την εξέταση σας.
  • να δημιουργήσει ένα θεραπευτικό πλάνο ειδικά διαμορφωμένο για εσάς.

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο αποτελείται από 21 ομάδες απαντήσεων. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά κάθε απάντηση και επιλέξτε εκείνη που περιγράφει καλύτερα πως αισθάνεστε τις τελευταίες δύο εβδομάδες έως και σήμερα. Για κάθε ομάδα μπορείτε να επιλέξετε μόνο μια απάντηση. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις.

Για να είναι ακριβές το αποτέλεσμα του ερωτηματολογίου είναι απαραίτητο να επιλέξετε μια δήλωση από κάθε ομάδα απαντήσεων.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21.