Υπηρεσίες Ψυχολόγου

Η ψυχοθεραπεία είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί ο καθένας να βρει λύσεις σε σημαντικά θέματα ή προβλήματα που αντιμετωπίζει, καθώς επίσης είναι ένας τρόπος να γνωρίσει κανείς καλύτερα τον εαυτό του, πτυχές που δεν ήταν ορατές (π.χ φόβοι και αγωνίες), αλλά τον επηρεάζουν, και να δει τη ζωή του με άλλα μάτια. Μέσω της ψυχοθεραπείας μπορεί κανείς να βοηθηθεί σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης και βελτίωσης του εαυτού, να αυξήσει την αυτοπεποίθηση του και να αλλάξει συνολικότερα τις ιδέες και τις παγιωμένες αντιλήψεις που είχε σχετικά με το ποιος είναι, τι τον γεμίζει, τι τον ικανοποιεί και τι θέλει από τη ζωή. Αλλάζοντας εμείς και αναλαμβάνοντας την ευθύνη του εαυτού μας, αλλάζει η καθημερινότητα μας και αποκτάμε εμπιστοσύνη και αισιοδοξία για τις ικανότητες μας και δίνουμε άλλο νόημα στη ζωή μας.

Παρακάτω αναλύονται οι κυριότερες υπηρεσίες ψυχολόγου :

Υπηρεσίες Ψυχολόγου: