Ψυχοθεραπεία εφήβων

Η ψυχοθεραπεία εφήβων αφορά άτομα ηλικίας από 12-20 ετών, νέους δηλαδή που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές δυσκολίες ή κάποια ψυχική διαταραχή. Σε αυτές τις ηλικίες, η συμπτωματολογία διαφοροποιείται από τους ενήλικες όπως επίσης και οι τεχνικές αντιμετώπισης.

Η εφηβεία είναι μια περίοδος με έντονες ψυχοσυναισθηματικές και βιολογικές αλλαγές. Ο έφηβος καλείται να ανταπεξέλθει σε σε μεγάλες κοινωνικές πιέσεις, που σχετίζονται με την ενηλικίωση, την επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης, την καλή απόδοση στις σχολικές τους υποχρεώσεις και τη μετάβασή τους σε έναν ενήλικο, "ώριμο" τρόπο σκέψης. Παράλληλα όμως αισθάνονται και αδυναμία να ανταπεξέλθουν στις παραπάνω αλλαγές και αυτό δημιουργεί εσωτερικές συγκρούσεις με αποτέλεσμα να βιώνουν ένα συναίσθημα ματαίωσης και μη κατανόησης.

Επίσης η εφηβεία είναι μια περίοδος έναρξης αρκετών διαταραχών και αυτό την κάνει ταυτόχρονα και την καλύτερη περίοδο για την έναρξη της ψυχοθεραπείας. Στην ψυχοθεραπεία εφήβων, οι προγνώσεις είναι πάντα αισιόδοξες. Όταν κάποια διαταραχή αρχίζει να παρακολουθείται από την αρχή της τα προγνωστικά είναι πάντα είναι με το μέρος μας.

Στην ψυχοθεραπεία εφήβων, η θεραπευτική σχέση με έναν έφηβο παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και διαφοροποιείται σε σχέση με τους ενήλικες. Ο θεραπευτής που ανήκει στον κόσμο των «μεγάλων», με τον οποίο ο έφηβος αντιτίθεται, αλλά και έχει μεγάλη ανάγκη για να νιώσει ασφαλής, έτσι ο θεραπευτής εγκαταλείπει τον αυστηρό και ουδέτερο ρόλο του, προκειμένου να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης.