Συμβουλευτική Γονέων

Η οικογένεια είναι ο κόσμος μέσα στον οποίον μεγαλώσαμε, είναι ο χώρος – το σύστημα που μάθαμε να επικοινωνούμε, να σχετιζόμαστε και να νιώθουμε αγάπη και αποδοχή. Ο ρόλος των γονιών, ειδικά σήμερα, με τις τόσες απαιτήσεις της ζωής, είναι δύσκολος, περίπλοκος και πιεστικός. Οι γονείς καλούνται να διαχειριστούν θέματα της δικής τους σχέσης ως ζευγάρι, θέματα με την ευρύτερη οικογένεια, επαγγελματικά θέματα και παράλληλα να ανταποκριθούν στις απατήσεις που έχει το μεγάλωμα ενός ή και περισσοτέρων παιδιών. Η συμβουλευτική γονέων είναι η συνεργασία των γονέων με έναν ψυχοθεραπευτή με σκοπό να βοηθήσουν στην αναγνώριση και τη διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού τους έτσι ώστε να βελτιωθεί η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού και κατά συνέπεια η συμπεριφορά του.

Στη συμβουλευτική γονέων οι γονείς συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν θέματα ορίων και συμπεριφοράς των παιδιών, φοβίες, μαθησιακά και άλλα θέματα σχετικά με το σχολείο, θέματα υγείας και ανάπτυξης των παιδιών. Ο ειδικός μπορεί να τους βοηθήσει να βελτιώσουν ή να αποκτήσουν νέες δεξιότητες που θα διευκολύνουν την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια και θα συμβάλλουν στην υγιή συναισθηματική και ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών.

Η συμβουλευτική γονέων έχει ως στόχο την ενημέρωση των γονέων για το τι απασχολεί το παιδί τους και τον τρόπο που θα πρέπει να διαχειριστούν το εκάστοτε πρόβλημα.
Παρά την ονομασία της, η συμβουλευτική δεν είναι ένα «μάθημα», ούτε μία σειρά συμβουλών. Όντως, μπορεί ο ψυχοθεραπευτής να δώσει συγκεκριμένες συμβουλές για ορισμένα θέματα, όμως αυτό αποτελεί μέρος μόνο της διαδικασίας. Στις συνεδρίες της συμβουλευτικής οι γονείς φέρνουν προς συζήτηση τα θέματα που τους απασχολούν σχετικά με το παιδί και γίνεται προσπάθεια να δοθεί ένα νόημα στη συμπεριφορά του. Ο ψυχοθεραπευτής, όντας έξω από την οικογένεια, προσφέρει συχνά μία άλλη ερμηνεία από αυτήν προς την οποία σκέφτονται οι γονείς.

Στη συμβουλευτική γονέων καλό είναι να προσέρχονται και οι δυο γονείς για πιο ολοκληρωμένη εικόνα του οικογενειακού συστήματος αλλά και την καλύτερη έκβαση της ψυχοθεραπείας.