Ερωτηματολόγιο θυμού

Μετρήστε με αυτό το ερωτηματολόγιο θυμού, αν ο θυμός σας βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα.

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο θυμού προσφέρει πολλές και σημαντικές πληροφορίες για το θυμό σας ο οποίος συνοδεύεται από πολλές ψυχολογικές και βιολογικές αλλαγές. Πάραυτα αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της αξιολόγησής σας.

Το παρόν ερωτηματολόγιο θυμού σε καμία περίπτωση δεν μπορεί:

  • να αντικαταστήσει την εμπεριστατωμένη ερμηνεία που θα έδινε ένας ειδικός ύστερα από την εξέταση σας.
  • να δημιουργήσει ένα θεραπευτικό πλάνο ειδικά διαμορφωμένο για εσάς.

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο αποτελείται από 21 ομάδες απαντήσεων. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά κάθε απάντηση και επιλέξτε εκείνη που περιγράφει καλύτερα πως αισθάνεστε τις τελευταίες δύο εβδομάδες έως και σήμερα. Για κάθε ομάδα μπορείτε να επιλέξετε μόνο μια απάντηση. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις.

Για να είναι ακριβές το αποτέλεσμα του ερωτηματολογίου είναι απαραίτητο να επιλέξετε μια δήλωση από κάθε ομάδα απαντήσεων.

1. 

2. 

3. 
.

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21.